Boka din resa via oss:
PAKETRESOR MED RESEGARANTI

Personlig service?
Ring 0141-20 99 00

Varukorgen är tom

Kvalité och miljö

Kvalitétstyrning

1 Beskrivning

1.1
Svecia Travels AB Svecia Travels bildades 2010, vi har vårt kontor i Motala och är i dagsläget 4 heltidsanställda. Vi är en boknings-och paketeringsbyrå som arbetar med paket till turister och grupper. Logiförmedling till evenemang, främst Vätternrundan, som vi är officiell partner till. Vi håller föredrag om turism, historia, paketering, resegaranti och bokningssystem. Vi gör turismutredningar för kommuner och destinationer, anordnar workshops och besöksnäringsdagar. Vi arbetar även med researrangemang, guidningar och gruppevent.

1.2
Svecia Travels strävar efter att alltid hålla hög kvalité i våra leveranser oavsett om det gäller en paketresa, en utredning eller en föreläsning. För att hålla en genomgående hög kvalité läggs stor vikt vid planering och kontakt med uppdragsgivare och underleverantörer. Under lågsäsong kontaktas alla underleverantörer och nya avtal skrivs inför kommande säsong. Paketen och resorna sätts samman utifrån de förutsättningar som finns. Omvärldsanalyser och trendspaning hjälper oss att skapa paket och resor som marknaden efterfrågar. Vårt erbjudande (paketresor, föreläsningar, guidningar) revideras och uppdateras årligen och alla medarbetare får information om och fortbildning i förändrade förhållanden. 

2 Uppföljning

2.1
Efter avslutad säsong sammanställs en översikt över försäljning av de olika paketen, resorna och guidningar/föreläsningar. Uppföljning är förutsättningen för att kunna utvärdera våra paket/ resor/ föreläsningar/ guidningar och kunna utveckla vår kvalité och vårt erbjudande. Efter avslutad säsong sammanställs en översikt över avbokningar och orsaken till dem samt eventuella reklamationer. Ovanstående sammanställningar bearbetas och utifrån underlaget justeras rutiner, erbjudande, samarbetsavtal och annat som berörs för att kunna förbättra kundens/gästens upplevelse. 

2.2
Intern uppföljning och utvärdering av olika uppdrag, arbetsformer, genomföranden m.m. genomförs vid interna möten. Förbättringsaktiviteter insamlas och dokumenteras. 

3 Internrevision av kvalitetssystem
Varje år ska kvalitetssystemet revideras. Internrevisionen görs genom att ovanstående sammanställningar stäms av mot interna rutiner, leverantörsavtal. Utifrån slutsatser vid denna revision genomförs förändringar i kvalitetssystemet utefter behov och implementeras i organisationen. Ansvarig för att internrevision genomförs är VD. 

Kvalitetsmål
Minska antalet av- och ombokningar. Minska antalet reklamationer. Varje medarbetare har rätt kompetens, tar ansvar och visar ett engagemang för sin uppgift.

Miljöpolicy

Svecia Travels AB strävar efter att utvecklas mot en allt mer hållbar organisation. Organisationens direkta påverkan på miljön är begränsad. De områden som vi har möjlighet att direkt påverka är:

• Arbetsresor 
• Inköp av förbrukningsmaterial, kontorsmaterial och trycksaker
• Avfallshantering – vi källsorterar avfall, glas, metall, kartong, papper och plast
• Digitala möten 

För oss handlar det om att förbruka resurser på ett ansvarsfullt sätt. Ägarna har det yttersta ansvaret för att miljöpolicyn är aktuell och aktiv i verksamheten.

Svecia Travels strävar efter att:
• Välja energieffektiva alternativ vid val av elektronisk utrustning.
• Välja kontorsvaror med miljömärkning, där detta är möjligt.
• Vid inköp av kontorsmöbler främst välja begagnade alternativ där så är möjligt. 

Minska användandet av förbrukningsmaterial genom att:
• Läsa digitalt istället för att skriva ut.
• Skicka orderbekräftelser och fakturor elektroniskt istället för med post. 

Minska utsläpp genom att:
• Anlita lokala, närliggande underleverantörer för att minska utsläpp kopplat till transporter.
• Vi uppmanar medarbetare att välja hållbara alternativ för arbetspendling såsom cykel, buss och tåg för att ta sig till och från arbetet.
• Välja kollektivtrafik till möten där så är möjligt.

Om du har frågor - kontakta gärna oss

Poppelgatan 8   |   591 35 Motala  |   Telefon: +46 (0)141-20 99 00  |   E-post: info@sveciatravels.se

© SveciaTravels AB  |  Om cookies  |  Sitemap