Bokningsvillkor evenemangslogi

Gäller evenemangen: Tjejvättern, Halvvättern, Vätternrundan 100 km, Vätternrundan.
 Gäller vid bokning hos Svecia Travels AB org. nr: 556809-5466. 

När blir min bokning bindande?

Din bokning blir bindande när vi har bekräftad bokningen med bokningsbekräftelse och faktura. Betald faktura är en bekräftat bokning från er som kund. Vid eventuell ombokning från Svecia Travels har du möjlighet att tacka ja/nej till det nya förslaget. Tackar du ja till förslaget blir bokningen bindande och tackar du nej har du rätt att få pengar tillbaka. 

Avbokning/ombokning

Om du avbokar, om evenemanget ställs in eller evenemangsdatum ändras

Fram till 31 dagar innan ankomst återbetalas 65% av bokningssumman förutom bokningsavgift 100 kr och eventuellt avbeställningsskydd. 
Avbokning 30-0 dagar före bokat ankomstdatum återbetalas inget av bokningssumman. Bokningen kan dock överlåtas till annan person, detta måste alltid meddelas till Svecia Travels.  

Glöm inte att se över era egna försäkringar för avbokningar. 

Vid avbokning av bekräftad bokning, bokas samtliga i sällskapet av. 
Vi kan hjälpa er att leta efter annat boende med aktuellt antal gäster.
 

Vid ändring i bekräftad bokning tillkommer en avgift på 100 kr per bokning.

    Avbeställningsskydd

Avgiften för avbeställningsskydd är 500 kr per bokning med en bokningssumma upp till 5000 kr. Vid bokningssumma 5000-10 000 kr per bokning kostar det 750 kr. Summor över 10 000 kr erbjuder vi inte avbeställningsskydd för. 
Med avbeställningsskydd kan du avboka fram till kl. 16.00 fem dagar innan ankomst, vid senare avbokning utgår fullt pris för bokningen. Avbeställningsskydd kan endast tecknas vid bokningstillfället, vid online-bokning eller mail/telefon till oss.
Avbeställningsskyddet gäller för samtliga personer i bokningen.
Om du väljer att utnyttja avbeställningsskyddet avbokas samtliga personer i bokningen. Ingen delåterbetalning kan ske om övriga väljer att utnyttja resan. 
Avbeställningsskyddet gäller om något av följande inträffar:
A. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
B. Annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning. 
C. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg måste inkomma till Svecia Travels AB senast 14 dagar efter avbeställningsdatum för att återbetalning ska ske.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Du riskerar att Svecia Travels avbokar den bokning du gjort.

Bokningsavgift:

En bokningsavgift på 100 kr tillkommer vid varje bokning och återbetalas ej vid eventuell avbokning. 

Force majeure

Om evenemanget på grund av extraordinära omständigheter (force majeure) måste ställas in, återbetalas 65% av bokningssumman förutom bokningsavgift 100 kr och eventuellt avbeställningsskydd. 

Ankomst och avresa

Hyresobjektet/rummet disponeras om inget annat överenskommits från kl 15.00 ankomstdagen till kl 12.00 avresedagen. Din bokningsbekräftelse får du per mail vid bokningstillfället, om inget annat har överenskommits. Läs igenom den noga för att undvika missförstånd. Var noga med att ange rätt antal övernattande personer vid bokningen oavsett antal angivna bäddar i objektet. Observera att man inte kan bo fler antal personer än bokade bäddar.

Praktiskt information vid bokning

Du måste vara över 18 år för att boka. I objektsbeskrivningen framgår om husdjur och rökning är tillåtet eller ej. Vill du ta med dig ditt husdjur uppge alltid detta vid bokningstillfället.

Du städar alltid efter dig själv, om inget annat har överenskommits med värden. Städutrustning ska finnas till hands. Det ska även finnas köks- och bäddutrustning till samma antal personer som bäddar, undantaget grupplogi.

Du måste vårda hyresobjektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Eventuella skador som uppkommer under hyrestiden ska ersättas till värden.

Vad har jag för rättigheter?

Om du har klagomål ska du framföra dem till Svecia Travels AB omedelbart. Om vi inte kan åtgärda felet på plats, ska du lämna en skriftlig reklamation (senast 14 dagar efter avresan) till Svecia Travels AB, Poppelgatan 8, 591 35 Motala eller info@sveciatravels.se

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.  Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan också hjälpa dig.

Personuppgiftslagen

Genom att betala samtycker du till att personuppgifter får behandlas av Svecia Travels AB. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Svecia Travels har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsförsäkringen samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

Försäkring och reklamation

Vi har en ställd resegaranti till Kammarkollegiet, se resegaranti.

Om du har klagomål ska du framföra dem till Svecia Travels AB omedelbart. Om vi inte kan åtgärda felet på plats, ska du lämna en skriftlig reklamation senast 14 dagar efter avresan) till Svecia Travels AB, Poppelgatan 8, 591 35 Motala eller info@sveciatravels.se. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan också hjälpa dig.

Poppelgatan 8   |   591 35 Motala  |   Telefon: +46 (0)141-20 99 00  |   E-post: info@sveciatravels.se

© SveciaTravels AB  |  Om cookies  |  Sitemap