Resevillkor!

Gäller vid bokning hos Svecia Travels AB. Läs om vad som händer när du bokar, avbokningsregler samt praktisk information och vad du har för rättigheter.

När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid avtalet så snart bokningen bekräftats muntligt av säljaren eller via e-post.  Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt eller inte alls. Vi erbjuder ett avbeställningsskydd som måste köpas samtidigt som bokningen görs.

När ska jag betala?

Du ska betala senast vid den tidpunkt som framgår av villkoren nedan:

Online: betalning sker direkt vid bokningstillfället med kreditkort eller direktbanksbetalning (Swedbank). Sidan är krypterad (SSL 128 bits), så att kunden säkert kan lämna ut personuppgifter och kortinformation.
Privat/Företag: kund betalar via faktura, direktbanksbetalning (Swedbank) eller med kreditkort.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Du riskerar att Svecia Travels avbokar den bokning du gjort.

Avbokning: hotell, vandrarhem, stugor och Bed and Breakfast

Avbokning ska ske senast kl 17.00 2 dagar innan ankomst. Vid senare avbokning eller utebliven ankomst återbetalas inte bokningen. Avbokning ska alltid ske till Svecia Travels. 
Vid bokning vid evenemang gäller avbokningsregler som för evenemangslogi (se nedan).

Avbokning: paketarrangemang och biljetter

Avbokning ska ske senast 7 dagar innan ankomstdag. Vid senare avbokning eller utebliven ankomst återbetalas inte bokningen. Avbokning ska alltid ske till Svecia Travels. Vill du köpa till ett avbokningsskydd, så kostar det 350 kr och då kan du boka av paketet senast kl. 17.00 en dag innan och får då pengarna tillbaka. 

Avbokning: Evenemangslogi

Om du avbokar utan avbeställningsskydd

Fram till 30 dagar innan ankomst får du pengarna tillbaka förutom en expeditionsavgift på 250 kr. Vid senare avbokning får du inga pengar tillbaka. Bokningen du gjort är personlig och kan inte överlåtas till annan person.

Om du avbokar och har avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet kostar 350 kr per bokning och beställs vid bokningen. Om du avbokar fram till 30 dagar innan ankomst får du tillbaka pengarna förutom avbeställningsskyddet på 350 kr.

Om du avbokar mellan dag 30 fram till ankomst får du tillbaka pengarna förutom avbeställningsskyddet på 350 kr. Men du måste kunna påvisa någon av följande orsaker för att avbeställningsskyddet ska vara giltigt:

1. a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
2. b) när det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. 

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg bör sändas till Svecia Travels AB så snart som möjligt. Intyg som inkommer senare än 14 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Force majeure

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om hyresobjektet inte kan tillhandahållas på grund av force majeure som till exempel: krig, naturkatastrofer, eldsvådor eller andra liknande stora händelser som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka.

Ankomst och avresa för evenemangslogi/stugor 

Hyresobjektet/rummet disponeras om inget annat överenskommits från kl 15.00 ankomstdagen till kl 12.00 avresedagen. Din bokningsbekräftelse får du per mail vid bokningstillfället, om inget annat har överenskommits. Läs igenom den noga för att undvika missförstånd. Var noga med att ange rätt antal övernattande personer vid bokningen oavsett antal angivna bäddar i objektet. Observera att man inte kan bo fler antal personer än bokade bäddar.

För andra bokningar se din bokningsbekräftelse.

Praktiskt information vid bokning av privat logi

Du måste vara över 18 år för att boka.  I objektsbeskrivningen framgår om husdjur och rökning är tillåtet eller ej. Vill du ta med dig ditt husdjur uppge alltid detta vid bokningstillfället.

Du städar alltid efter dig själv, om inget annat har överenskommits med värden. Städutrustning ska finnas till hands.  Det ska även finnas köks- och bäddutrustning (täcke och kudde) till samma antal personer som bäddar.

Du måste vårda hyresobjektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.  Eventuella skador som uppkommer under hyrestiden ska ersättas till värden.

Vad har jag för rättigheter?

Om du har klagomål ska du framföra dem till Svecia Travels AB omedelbart. Om vi inte kan åtgärda felet på plats, ska du lämna en skriftlig reklamation (senast 14 dagar efter avresan) till Svecia Travels AB, Platensgatan 3, 591 35 Motala eller info@sveciatravels.se

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.  Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan också hjälpa dig.

Personuppgiftslagen

Genom att betala samtycker du till att personuppgifter får behandlas av Svecia Travels AB. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gäst administration, att tillförsäkra att Svecia Travels har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsförsäkringen samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

Försäkring och reklamation

Vi har en ställd resegaranti till Kammarkollegiet, se resegaranti. Där vi tar ansvar för själva resan eller paketet och att din bokning går rätt till. Men vi förutsätter att du har en egen reseförsäkring och vi tar inget ansvar för dina egna aktiviteter under din tid hos oss.  Skulle olyckan vara framme och du blir skyldig till någon skadegörelse, förutsätter vi att du har egen försäkring.

Om du har klagomål ska du framföra dem till Svecia Travels AB omedelbart. Om vi inte kan åtgärda felet på plats, ska du lämna en skriftlig reklamation senast 14 dagar efter avresan) till Svecia Travels AB, Platensgatan 3, 591 35 Motala eller info@sveciatravels.se. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan också hjälpa dig.

Platensgatan 3   |   591 35 Motala  |   Telefon: +46 (0)141-20 99 00  |   E-post: info@sveciatravels.se

© SveciaTravels AB  |  Om cookies  |  Sitemap