Rapporter och utredningar 

Svecia Travels fick 2016 uppdrag av Företagarna i Ödeshög att kartlägga turismen i Ödeshögs kommun och göra en bedömning av utvecklingsmöjligheterna. Kartläggningen ska ligga till grund för det interna och externa arbetet inom Ödeshögs kommun att skapa en turismstrategi.

Vad turister tror, vet och kan om Ödeshög -
och varför de så gärna kommer hit!

En rapport gjord av Svecia Travels AB 2016.

Ladda ner rapporten!

Föredrag – Vad är turism och paketering?

Vi berättar om turism, trender och vad turismen betyder för Sveriges ekonomi. Hur paketerar vi turism? Prissättning, lagar och regler. Vad vill kunderna ha? Innehåll i paket, marknadsföring, bokning och betalning. Vi berättar om paketering från början till slut och delar med oss av våra erfarenheter.
Pris 4 000 kr + reseersättning om det inte är nästgårds!

Guidning/föreläsning  – Motalas historia, Göta kanal och kända östgötar eller något annat spännande att lyssna på!

Vi kan lite allt möjligt om trakten runt om kring oss i Östergötland, runt Vättern och längs Göta kanal.Vi guidar/föreläser om Göta Kanal och Baltzar von Platen, kungar och adel på Medevi Brunn, Östgötaprofiler, Vättern och dess historia, Verner von Heidenstam och Ellen Key med mera!
Kom med ett önskemål, och vi grunnar!
Pris 950 kr + reseersättning om det inte är nästgårds!

Svecia Travels AB, Platensgatan 3, 591 35 Motala, +46(0)141-20 99 00
www.sveciatravels.se, info@sveciatravels.se