< src="http://www.sveciatravels.se/static/" alt="" class="object-10658" />

Upplev Göta kanal - boka kanalkryssning eller cykelpaket utmed kanalen


Boka ett paket eller boende vid Göta kanal och upplev "Sveriges blå band" från vattnet eller från land. Hos oss hittar du både kanalkryssningar, cykelpaket och båtturer med boende utmed Göta kanal.

Göta kanals historia

Redan på 1500-talet föreslog biskop Brask i Linköping att en båtled skulle byggas tvärs genom Sverige - från Östersjön till Västerhavet. Men det var först i början av 1800-talet då Baltzar von Platens kanalplaner blev verklighet.
Göta kanal är ett av de största byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige. Kanalen sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken och är 190 km lång och har 58 slussar. Av sträckan är 87 km grävd kanal.
Baltzar von Platen, greve, sjömilitär och statsråd, blev den som lyckades driva igenom kanalprojektet. Till sin hjälp tog han Europas främste kanalbyggare, skotten Thomas Telford.

Göta kanal - ett av Sveriges största byggnadsprojekt

I maj 1810 togs de första spadtagen vid Motala. Göta kanal färdigställdes huvudsakligen av 58 000 indelta soldater från 16 olika regementen, som under längre och kortare tid arbetade på kanalbygget. Även en del ryska krigsfångar och desertörer deltog i kanalbyggandet.
Under de 22 byggnadsåren utförde i runt tal 60 000 man, ca 7 miljoner effektiva dagsverken à 12 timmar. Grävningen av kanalen utfördes till största delen för hand med plåtskodda träspadar.
Baltzar von Platen införskaffade även ny teknik i form av olika redskap och tekniska hjälpmedel från England.


Den svenska verkstadsindustrins vagga

Baltzar von Platen anlade en mindre mekanisk verkstad i Motala, Motala Verkstad, som hjälpverkstad till kanalbygget. Motala Verkstad utvecklades senare till att bli "den svenska verkstadsindustrins vagga".
Det var under Otto Edvard Carlsunds ledarskap, 1843-1870, som Motala Verkstad blev berömt internationellt. Företaget fick flera utmärkelser och prisades på världsutställningar. Den kända författaren Jules Verne uppmärksammade också företaget i klassikern ”En världsomsegling under havet”, då förstäven till den uppdiktade ubåten Nautilus skulle tillverkas i Motala.

Göta kanal som transportled

Under hela 1800-talet hade kanalen stor betydelse som transportled, både för varor och passagerare. Däremot fick inte kanalen den långsiktiga betydelse von Platen hade hoppats på. Järnvägen och framför allt lastbilstrafiken tog så småningom över kanalens roll. Transportleden blev istället en av Sveriges mest välbesökta och kända turistattraktioner, med kanalkryssningar, båtturer och cykelpaket utmed kanalen.


Fakta om kanalbygget:

Initiativtagare och ansvarig: Baltzar von Platen
Byggår: 1810-1832.
Kostnad: Nio miljoner riksdaler, vilket motsvarar cirka 12,3 miljarder kronor (SEK) i 1995 års penningvärde.
Personal: 58 000 indelta soldater deltog i arbetet och gjorde cirka sju miljoner dagsverken. Ett dagsverke omfattade tolv timmar. Den krävande grävningen utfördes huvudsakligen för hand.

© Svecia Travels AB: Powered by SitesmartWennbergs reklamkommunikation.com

Om cookies  |  Sitemap